ObjednávkaSLÁVKA ZÁMEČNÍKOVÁ

Objednávka
1. kategória: vypredané
2. kategória: vypredané
3. kategória: vypredané
4. kategória: vypredané

K cene objednaných vstupeniek účtujeme jednotný manipulačný poplatok vo výške € 3,-.

Vstupenky objednávam ako

OCHRANA OSOBNÝCH UDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že Vaše osobné údaje – meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu, ktoré zbierame za účelom vybavenia Vašej objednávky, zvyčajne využívame na ponuku a informácie o našich nových a pripravovaných podujatiach formou e-mailov a prípadne aj telefonického rozhovoru. Preto Vás v zmysle zákona o ochrane osobných údajov žiadame o súhlas s archivovaním týchto Vašich osobných údajov na tento účel. Vaše údaje neposkytneme tretím osobám. Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať.

s ú h l a s í m využívaním mojich osobných údajov na ponuku a informácie o nových a pripravovaných podujatiach Kapos concerts formou e-mailov a prípadne aj telefonického rozhovoru.

Neposkytnutie súhlasu s využívaním Vašich osobných údajov nie je prekážkou vybavenia Vašej objednávky. V takomto prípade Vaše údaje použijeme jednorazovo a po spracovaní náležitej agendy (faktúra a zaslanie vstupeniek) ich vymažeme z databázy.

Na základe objednávky Vám pošleme e-mailom výzvu na úhradu ceny lístkov.
Neuhradenie predmetnej ceny má za následok zrušenie objednávky.
Faktúru (daňový doklad) Vám pošleme po úhrade spolu s lístkami na koncert doporučenou poštou.

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
(kategórie)

Schéma kategorizácie, neslúži na výber miesta. Vstupenky prideľujeme v poradí, v akom prišli platby, počnúc od najlepších voľných miest.

Schéma sedenia

 

 

Zľava 50%

na vstupenky pre deti, študentov, dôchodcov, zťp, zťp/s.

Po zaslaní foto alebo skenu relevantného dokladu na adresu office@kapos.sk Vám pošleme zľavový kód.

Postup :

  1. Pošlite e-mail s textom : Žiadam zľavu a k tomu foto alebo sken relevantného dokladu.
  2. My Vám pošleme zľavový kód
  3. Vypíšete objednávku so zľavovým kódom na 1 vstupenku kategórie podľa Vášho výberu (ak chcete kúpiť viac vstupeniek, musíte osobitne objednať vstupenku so zľavou a osobitne ďalšie vstupenky - my Vám v systéme priradíme miesta pri sebe)
  4. Vygenerovaná Výzva na úhradu a faktúra po úhrade zohľadní zľavu.