Objednávka

JANA KURUCOVÁ

Objednávka
1. kategória: vypredané
2. kategória: vypredané
3. kategória: vypredané
4. kategória: vypredané
Vstup na recepciu: vypredané

K cene objednaných vstupeniek účtujeme jednotný manipulačný poplatok vo výške € 3,-.

Vstupenky objednávam ako

Na základe objednávky Vám pošleme e-mailom výzvu na úhradu ceny lístkov.
Neuhradenie predmetnej ceny má za následok zrušenie objednávky.
Faktúru (daňový doklad) Vám pošleme po úhrade spolu s lístkami na koncert doporučenou poštou.

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
(kategórie)

Schéma kategorizácie, neslúži na výber miesta. Vstupenky prideľujeme v poradí, v akom prišli platby, počnúc od najlepších voľných miest.

Schéma sedenia

 

 

Recepcia: Po koncerte bude recepcia v štýle vianočných trhov na nádvorí Reduty s možnosťou získať autogram či spoločnú fotografiu s umelcami.