Objednávka

Adam Plachetka

Objednávka
  Úvodné ceny do 28.2.2018 Riadne ceny od 1.3.2018
1. kategória: 99,- Počet ks: 59,-
2. kategória: 69,- Počet ks: 99,-
3. kategória: 49,- Počet ks: 69,-
4. kategória: 29,- Počet ks: 59,-
Vstup na recepciu: 40,- Počet ks: 40,-

K cene objednaných vstupeniek účtujeme jednotný manipulačný poplatok vo výške € 3,-.

Vstupenky objednávam ako

Na základe objednávky Vám pošleme e-mailom výzvu na úhradu ceny lístkov.
Neuhradenie predmetnej ceny má za následok zrušenie objednávky.
Faktúru (daňový doklad) Vám pošleme po úhrade spolu s lístkami na koncert doporučenou poštou.

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
(kategórie)

Schéma kategorizácie, neslúži na výber miesta. Vstupenky prideľujeme v poradí, v akom prišli platby, počnúc od najlepších voľných miest.

Schéma sedenia

 

 

custom.ap.notice1