Objednávka

Adam Plachetka

Objednávka
1. kategória: 99,- Počet ks:
2. kategória: 69,- Počet ks:
3. kategória: 49,- Počet ks:
4. kategória: 29,- Počet ks:
Vstup na recepciu: 40,- Počet ks:

K cene objednaných vstupeniek účtujeme jednotný manipulačný poplatok vo výške € 3,-.

Vstupenky objednávam ako

Na základe objednávky Vám pošleme e-mailom výzvu na úhradu ceny lístkov.
Neuhradenie predmetnej ceny má za následok zrušenie objednávky.
Faktúru (daňový doklad) Vám pošleme po úhrade spolu s lístkami na koncert doporučenou poštou.

Súhlasím so všeobecnými zmluvnými podmienkami

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
(kategórie)
Schéma sedenia

 

 

Recepcia: Po koncerte bude recepcia v reštaurácii Reduta s možnosťou získať autogram či spoločnú fotografiu s Adamom Plachetkom.